Työskentelyoikeus tilapäistä suojelua hakeneelle henkilölle

Ukrainan kriisin johdosta EU:n jäsenvaltioissa on otettu käyttöön tilapäistä suojelua koskevan direktiivin mukainen mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua sotaa paenneille henkilöille. Säädöksen mukainen työnteko-oikeus ei tule automaattisesti kenellekään, vaan se vaatii tilapäisen suojelun luvan hakemista ja myöntämistä. Tällä hetkellä arvio hakemuksen käsittelyajasta on noin kaksi viikkoa. Maahanmuuttovirasto on vahvistanut, ettei fyysistä oleskelulupakorttia edellytetä työskentelyn aloittamiseksi. Työskentelyn voi aloittaa, kun oleskelulupapäätös on tehty ja em. päätöksellä voidaan osoittaa henkilön työskentelyoikeuden alkaminen.

Tarkennuksia ulkomaalaisen työvoiman työskentelyoikeuksien valvontaan

Valvontaviranomainen on tarkentanut ohjeistustaan koskien ulkomaisen yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden työskentelyoikeuksien tarkastamista. Tämä koskee tilannetta, jossa kolmannen maan kansalainen tai muukalaispassin omaava henkilö tulee toiseen EU tai ETA-maahan myönnetyn työskentely- ja oleskeluluvan perusteella Suomeen komennukselle lähetettynä työntekijänä maksimissaan 90 päivän ajaksi.

Edellä mainitun lähetetyn työntekijän osalta työsuhteen vakituisuus tulee tarkastaa työntekijän työsopimuksesta, joten siitä on syytä ottaa kopio. Mikäli työsopimuksesta ilmenee, että kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta, henkilön ei katsota olevan vakituisessa työsuhteessa, eikä tällöin henkilö voi työskennellä Suomessa muuten kuin Migrin myöntämän työntekoon oikeuttavan luvan perusteella.

Toinen tarkennus koskee lähtömaan työskentely- ja oleskeluoikeuden tarkastamista. Työskentely- ja oleskeluoikeuden tulee molempien olla vähintään vuoden pituinen. Joissain EU-maissa nämä on ns. niputettu yhteen ja tämä ilmenee myönnetystä luvasta/viisumista. Viron kohdalla em. asia edellyttää ns. LTR-todistuksen pituuden tarkistamista ja kopioimista viisumin lisäksi. Molempien todistusten tulee olla vähintään vuoden pituisia.

Malli LTR-todistuksesta

Lisätietoja
Ville Wartiovaara, puh. 040 5647939
ville.wartiovaara@rakennusteollisuus.fi