Hae PTL:n kevään stipendiä

Stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien nuorten henkilöiden pohjoismaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä.

Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin. Stipendillä voidaan tukea myös lopputöitä, jos niissä on mukana pohjoismaista näkökulmaa.

Stipendin suuruus on maksimissaan 6 000 euroa. Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75% maksetaan toukokuussa 2024 ja loput 25% maksetaan sen jälkeen, kun stipendin saaja on raportoinut työstään Suomen osaston hallitukselle.

Lisätiedot: https://nvfnorden.org/land/finland/stipendium/

Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen stipendin käyttösuunnitelman (tarkoitus, kustannukset ja muut mahdolliset
rahoituslähteet) viimeistään 1.5.2024 sähköpostitse anne.ranta-aho@vayla.fi 


Lisätietoja

Paavo Syrjö

Toimitusjohtaja