Tähän kuvan alt-teksti

Jäsenneuvonta voi tapahtua puhelimella, sähköpostilla tai fyysisinä tapaamisina. Neuvonta on INFRAn jäsenille ilmaista. Neuvonnan aiheet voivat vaihdella laidasta laitaan. Yleisimpiä kysyttyjä asioita ovat mm.

 • Työehtoihin liittyvät asiat:
  • kirjaukset tulee tehtyä oikein esim. koeajan osalta tai työntekijän irtisanomisen osalta.
  • työntekijäerimielisyyksien selvittely
 • Hankinnat ja urakkasopimukset
 • Turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat
 • Konekauppoihin liittyvät asiat
 • Kustannusindeksit
 • Valmiiden sopimus- ja lomakepohjien täyttö.
 • Avustaminen yhteistyökumppanien ja kontaktien löytämisessä esim. alihankinnan ja konekaluston osalta
 • Paikalliset sopimukset: neuvonta sopimusten tekemiseksi, esim. paikallinen sopimus 12 tunnin työpäivistä mahdollista vain järjestäytyneelle työnantajalle (vaatii liittojen vahvistuksen)