Asfalttijaosto

Jaosto edistää päällystealan yhteiskunnalle hyödyllistä kehitystä elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeita varten. Tavoitteena on nostaa alan ammattimaisuutta, laatua ja osaamista.
alert
Et ole kirjautunut Oma INFRAan, kirjautumalla näet lisää tapahtumia, jäsenuutisia ja muuta sisältöä.

Ajankohtaista/ Asfalttijaosto

info
Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.

Yhteyshenkilö

Juha Laurila

Johtaja, elinkeinopolitiikka

Vuosi 2022

Otetaan käyttöön asfalttialan EPD-työkalu (Environmental Product Declaration)
• Työkalun viimeistely ja markkinointi jäsenille ja tilaajille.

Edistetään asfalttirouheen käyttöä teollisuudessa
• Tavoitteena laatia tilaajien kanssa yhdessä pelisäännöt ja laadunvarmistusprosessit kierrätysasfaltin käytön esteiden poistamiseksi.
• Varmistetaan, että MARA-asetuksen muutoksessa huomioidaan asfalttialan näkökulmat.

Nostetaan asfaltin valmistuksen toimenpiteitä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi keskusteluun. 

Jatketaan yhteistyötä Väyläviraston kanssa päällystehankintojen kehittämiseksi.

Jäsenet

Hirvilammi Ville
Asfalttikallio Oy

Honkonen Matti
GRK Road Oy, Kuopion toimisto

Immonen Mikko
Iskuasfaltti Oy

Kaariniemi Leo
Peab Industri Oy

Kalliomaa Markus, pj.
Peab Industri Oy, Länsi-Suomi

Katermaa Pentti
Asfalttikallio Oy

Kemppainen Ilkka
Infraneliö Oy

Mäkelä Mikko
Asfalttikallio Oy

Mäki Timo
Super Asfaltti Oy

Simonen Ossi
Peab Industri Oy