Tähän kuvan alt-teksti

Vaikuttamistyön kenttä on laaja, jossa tehdään pitkäjänteistä työtä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Vaikuttamisen osa-alueita ovat mm.:

  • Infra-alan määrärahoihin vaikuttaminen.
  • Julkisiin hankkijoihin vaikuttaminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.
  • Alan lainsäädäntöön ja ohjeisiin vaikuttaminen.
  • Työehtosopimuksista neuvottelu ja sopiminen, työvoiman saatavuus.
  • Alan vetovoiman kasvattaminen esim. oppilaitosyhteistyö.
  • Pelisääntöjen edistäminen esim. eettiset pelisäännöt.
  • Vaikuttamistyön kautta näkymää tulevaisuuden muutoksiin.