Jaostot ja valiokunnat

Ylintä päätösvaltaa INFRAssa käyttävät jäsenet edustajistossa. Toimeenpanosta vastaa hallitus apunaan eri toimialojen kehittämiseen keskittyvät jaostot. Valiokunnat käsittelevät koko jäsenkuntaa koskevia työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia asioita.
alert
Et ole kirjautunut Oma INFRAan, kirjautumalla näet lisää tapahtumia, jäsenuutisia ja muuta sisältöä.
Asfalttijaosto

Asfalttijaosto

Jaosto edistää päällystealan yhteiskunnalle hyödyllistä kehitystä elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeita varten. Tavoitteena on nostaa alan ammattimaisuutta, laatua ja osaamista.

Asfalttijaosto
Kiviainesjaosto

Kiviainesjaosto

Jaosto edistää jäsenkunnan etuja kiviainesalan elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja ympäristökysymyksissä. Jaosto on kiviainesyritysten yhdysside ja se seuraa tarkasti alan lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kehitystä.

Kiviainesjaosto
Kunnossapitojaosto

Kunnossapitojaosto

Jaosto toimii aktiivisesti väylä- ja lentoliikenneinfran hoidon ja kunnossapidon sekä niiden hankintamenetelmien kehittämiseksi. Jaosto edistää alan hyviä käytäntöjä, ympäristöasioita ja työturvallisuutta.

Kunnossapitojaosto
Louhintajaosto

Louhintajaosto

Jaosto vaikuttaa louhintatöitä koskevaan lainsäädäntöön sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen. Jaosto kohentaa alan käytäntöjä vaikuttamalla asenteisiin, luomalla pelisääntöjä, kouluttamalla ja tiedottamalla.

Louhintajaosto
Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto

Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto

Jaosto edistää ennen kaikkea osaavan työvoiman saataavuutta omalla erityisalallaan sekä alan koulutusta. Jaosto on myös alan työehtosopimusten ja työturvallisuuden paras asiantuntija.

Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto
Purku- ja kierrätysjaosto

Purku- ja kierrätysjaosto

Jaosto on INFRAn paras asiantuntija rakennusten ja insinöörirakenteiden purkamiseen, purkumateriaalin käsittelyyn ja hyötykäyttöön sekä alan turvallisuuteen ja sopimusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä.

Purku- ja kierrätysjaosto