Ajankohtaista/ Purku- ja kierrätysjaosto

info
Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.

Yhteyshenkilö

Juha Laurila

Johtaja, elinkeinopolitiikka

Vuosi 2021

 • Jäsenyritysten jätteiden vastaanottotoiminnan varmistaminen
  • Pilotoidaan vaikuttamista Turussa Kiertomaa Oy:n toiminnan osalta.
  • Luodaan vuoden 2021 aikana tietopaketti alueellisen vaikuttamisen tueksi.
 • Purkutöiden tilaaminen
  • Selvitetään mahdollisuutta nostaa purku-urakoiden laatua hankinnan toimintamallia kehittämällä yhteistyössä RALAn kanssa.
 • Koulutus
  • Vaikutetaan koulutuksen lisäämiseksi purkualalle

Jäsenet 2022

Vuoden 2022 jäsenet julkaistaan loppuvuodesta 2021.