Ajankohtaista/ Asfalttijaosto

info
Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.

Yhteyshenkilö

Juha Laurila

Johtaja, elinkeinopolitiikka

Vuosi 2021

  • Otetaan käyttöön asfalttialan EPD-työkalu (Environmental Product Declaration)
  • Jatketaan kehityshanketta kierrätyksen lisäämiseksi.
    • Tavoitteena laatia tilaajien kanssa yhdessä pelisäännöt ja   laadunvarmistusprosessit kierrätysasfaltin käytön esteiden   poistamiseksi.
  • Käynnistetään yhteistyö Väyläviraston kanssa päällystehankintojen kehittämiseksi.

Jäsenet 2022

Vuoden 2022 jäsenet julkaistaan loppuvuodesta 2021.