Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuoden 2023 parhaat yritykset ja työmaat
Yrityssarjan voittaja ja kiertopalkinnon saaja GRK Suomi Oy. Yrityssarjassa korostettiin turvallista työskentelyä. Kuvassa Timo Pinomäki ja Heidi Koskinen.

Infra-alan yrityssarjan arvioinnissa korostettiin turvallista työskentelyä. Arviointikriteerinä olivat siksi MVR-mittaustulokset painotettuna turvallisen työskentelyn muuttuvalla osiolla. Yrityssarjan voitti GRK Suomi Oy.

Työmaasarjassa voittaja valittiin MVR-indeksin perusteella. Työmaasarjan parhaaksi nousi SRV Infra Oy, Laakson yhteissairaalan allianssi, osaprojekti2, maanalaiset työt.

Työmaasarjan voittaja SRV Infra Oy, Laakson yhteissairaalan allianssi, osaprojekti 2, maanalaiset työt . Kuvassa Jon Willberg, Jeremia Koistinen, Joona Korkeakangas ja Jussi Kaartinen.

Kilpailussa annettiin kunniamaininta turvallisuusasiansa hyvin hoitaneelle aliurakoitsijalle. Valintakriteerinä oli päätoteuttajien vastaavien työnjohtajien ja työsuojeluvaltuutettujen näkemys erinomaisesti asiansa hoitavasta ali- tai sivu-urakoitsijasta. Infra-alan kunniamaininnan sai Team Hemppa Oy.

Kunniamaininta annettiin turvallisuusasiansa hyvin hoitaneelle aliurakoitsijalle Team Hemppa Oy:lle. Kuvassa Team Hempan toimitusjohtaja Timo Redsven.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto luovutti infra-alan kiertopalkinnon GRK Suomi Oy:lle. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Erittäin täpäräksi meni – infra-alan sarja oli korkeatasoinen

”Osallistuneiden yritysten MVR-keskiarvot olivat välillä 89,26–98,43 %. Kolme parasta yritystä olivat yhden prosenttiyksikön sisällä”, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Yrityssarjan voittaja GRK:n Suomi Oy:n HSEQ- ja riskienhallintapäällikkö Heidi Koskinen korostaa pitkäjänteistä turvallisuustyötä.

”Turvallisuustyöhön on tärkeä osallistaa niin oma henkilöstö kuin aliurakoitsijatkin. Turvallisuus on oltava mukana joka hetki päivittäisessä työssä hyvän suunnittelun ja ennakoivan toiminnan kautta. Jokaisella on oma vastuunsa ja roolinsa turvallisuuden varmistamisessa.”

"Tekijät ja työnjohto ovat kokeneita ja tekevät työnsä hyvin ja turvallisesti", työmaasarjan voittajatyömaan maanalaisten töiden tuotantopäällikkö Jon Willberg SRV Infrasta paljastaa menestyksen saloja.

"Tämä mahdollistetaan jatkuvalla kommunikoinnilla ja säännöllisillä turvavarteilla, joissa kannustetaan antamaan palautetta ja tuomaan esille epäkohtia." 

INFRAn turvallisuusryhmä järjesti Kruunusillat-allianssin Laajasalon työmaalla MVR-kalibrointitilaisuuden yhdessä AVIn työsuojelutarkastajien kanssa. Päivän aikana keskusteltiin MVR-mittauksen tulkinnoista ja käytiin läpi päivän oivalluksia Ravintola Pallogrillissä. Yhteisen mittauskäynnin jälkeen todettiin, että osallistujien välillä ei ollut ristiriitoja mittaustavoissa. 

Ilmoittautuminen kuluvan vuoden kisaan on avattu – ota haaste vastaan!

Vuoden 2024 Uudenmaan työsuojelukilpailu on käynnistymässä. Infra-alan kilpailuun toivotaan mukaan uusia yrityksiä. Haastammekin kaikki INFRA Uudenmaan pääurakoitsijoina toimivat jäsenet mukaan! Ilmoittautumisia otetaan vastaan kesäkuun loppuun asti. Säännöt ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

Vuonna 2024 järjestetään myös INFRAn valtakunnallinen kilpailu, jonne toivotaan myös pääurakoitsijoita. Lisätiedot ja pikaiset ilmoittautumiset täällä.


Lisätietoja

Kati Kaskiala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija