Rakennuspooli selvittää työkoneiden sijaintia maalis-huhtikuussa – yritykseltäsi saatetaan pyytää tietoja

Puolustusvoimilta saamansa tietopyynnön pohjalta Rakennuspoolin aluetoimikunnat kartoittavat valmiusrakentamisen kannalta merkityksellisiä rakentamisresursseja alueeltaan huhtikuun puoleenväliin asti. Tietoja hyödynnetään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen valmiusrakentamisharjoituksen tilannearvioissa ja toiminnan jatkokehittämisessä. Edellisen kerran aluetoimikunta selvitti resurssitilannetta tammi-helmikuussa 2021.

Yritykseltänne saatetaan pyytää tietoja hallussanne olevan maarakennuskaluston sijainnista kyseisenä ajankohtana. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja ne tulevat ainoastaan Rakennuspoolin  ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan käyttöön.

Lisätietoja asiasta antavat Rakennuspoolin pääsihteeri Juha Kaitera: juha.kaitera@rt.fi, puh. 050 548 1604 sekä Puolustusvoimista valmiusrakentamispäällikkö everstiluutnantti Sauli Hongisto: sauli.hongisto@mil.fi, puh. 0299 800 (vaihde) tai insinöörimajuri Pertti Siirilä: pertti.siirila@mil.fi, puh. 0299 800 (vaihde).

INFRAssa lisätietoja antavat toimitusjohtaja Paavo Syrjö paavo.syrjo@infra.fi puh. 040 560 1803 sekä piiriyhdistysten toiminnanjohtajat.Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaelin huoltovarmuusasioissa. Se toimii Rakennusteollisuus RT:n yhteydessä ja INFRA ry on sen keskeinen yhteistyökumppani. Poolin tehtävänä on varmistaa rakentamisen kapasiteetin ja kriittisten materiaalien nopea saatavuus yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Poolin viisi aluetoimikuntaa tuottavat tilannekuvaa oman alueensa rakentamisen resursseista.


Lisätietoja

Paavo Syrjö

Toimitusjohtaja