INFRAn ja RT:n ajama työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki, "löpötuki", toteutuu

Lakia kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta on muutettu niin, että se sisältää kuljetusalan dieseltuen lisäksi myös työkoneyritysten määräaikaisen polttoöljytuen.

INFRA ja RT ajoivat muutoksia lakiin koko sen valmistelun ajan. Sitkeä työ palkittiin: polttoainetuen hakemisesta tuli 1.11. alkaen mahdollista myös konealan yrityksille. Valtiokonttori on julkaissut hakuohjeet ja ja järjestää koulutusta aiheesta.

INFRAn jäsenten on mahdollista hakea polttoainetukea 1.11. alkaen. Tuki on viralliselta nimeltään työkoneyritysten polttoöljytuki, ja se korvaa 5 prosenttia tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 euroa.

Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea. Myös kuljetuskäyttöön liikenneluvallisilla autoilla ostetusta dieselistä on mahdollista hakea tukea.

Uutista päivitetty 1.11.: lisätty tieto Valtiokonttorin koulutuksen tallenteesta. Siirretty asian aiempaa käsittelyä koskevaa tekstiä Tausta-osioon (alla).

 


Tausta:  Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kiihdytti rajusti polttoaineiden hinnannousua keväällä 2022. Kustannuspaine ajoi yrityksiä ahdinkoon. Hallitus alkoikin valmistella keväällä 2022 tukitoimia logistiikka-alan toimintaedellytysten varmistamiseksi. Toimet olisi kohdennettu dieseliä käyttävälle kuljetusalalle, vaikka kevyen polttoöljyn eli löpön hinta nousi dieseliäkin rajummin. INFRA nosti voimakkaasti esiin, että polttonesteiden hinnannoususta kärsineet alat ovat joutumassa eriarvoiseen asemaan. Tuen piiriin kuuluu myös löpöä käyttävä työkoneala. Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta tuli voimaan 1.9., mutta INFRAn huolet oli  tässä vaiheessa jo kuultu. Hallitus esitti 22.9. polttoainetukea myös työkoneissa käytetylle polttoöljylle. Esitys eteni talousvaliokuntaan 4.10. (lue RT:n lausunto valiokunnalle), ja eduskunta hyväksyi muutetun lain 18.10.

Lue tarkemmin, miten lakia päätettiin muuttaa 
Lue INFRAn edellinen tiedote aiheesta