Yleiskustannuslisä Väyläviraston ja ELYjen hankinnoissa on kymmenen prosenttia

Uusissa asiakirjoissa tulee olla seuraava kirjaus:


"Urakoitsijan tehdessä muutos- tai lisätyön, joko omana työnä tai aliurakkana, ja jos hinnat eivät perustu sopimusasiakirjoissa määriteltyihin hintoihin eikä rinnastushintaan tai erikseen sovittuun hintaan, urakoitsija saa lisätä yleiskustannuslisänä 10 %."


Jos vastaan tulee Väyläviraston tai ELYjen tarjouspyyntöjä, joissa käytetään vanhoja prosentteja, ota yhteys tilaajaan ja kerro Väyläviraston ja INFRAn välillä sovitusta uudesta käytännöstä. Laita asiasta viestiä myös INFRAan Kari Muhoselle (kari.muhonen@infra.fi ).

Taustaa

Väylävirasto ja ELYt ovat käyttäneet omissa hankinnoissaan seuraavia yleiskustannuslisäprosentteja:

  • Kun urakoitsija on teettänyt muutos- tai lisätyön tai osan siitä aliurakkana, urakoitsija on saanut sisällyttää aliurakkana tehtävän työn hintaan yleiskustannuslisänä enintään 6 %.
  • Omakustannushintaperiaatteella toteutettavissa muutos- ja lisätöissä, jotka urakoitsija on tehnyt omana työnä, yleiskustannuslisä on ollut enintään 12 %.

INFRAn jäsenyritykset ovat olleet yksimielisesti sitä mieltä, että 6 %:n yleiskustannuslisä aliurakkana teetetyistä muutos- ja lisätöistä, on liian alhainen.


Lisätietoja

Kari Muhonen

Johtaja, jäsenpalvelut ja aluetoiminta