Vuoden 2022 jäsenmaksut

Jäsenmaksuja alennetaan viisi prosenttia – Minimimaksu on 360 euroa

Minimimaksu tarkoittaa, että yritysjäseneltä ja jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä veloitettava jäsenmaksu, elinkeinopoliittinen palvelumaksu ja työmarkkinamaksu ovat yhteensä aina vähintään 360 euroa.

Minimijäsenmaksulla katetaan esimerkiksi kaikkien INFRAn jäsenten puolesta maksetut RT:n ja EK:n jäsenmaksut, Luotettava kumppani -perusvuosimaksu, Rakennuslehden vuosikerta ja Oma INFRA -jäsenpalvelualusta.

Minimimaksu tuli voimaan siten, että vuonna 2020 ei erillistä minimimaksua vielä ollut, vuonna 2021 minimimaksu oli 280 euroa ja vuonna 2022 minimimaksu on 360 euroa. Vuodesta 2023 lukien minimijäsenmaksua korotetaan palvelujen tuottajahintaindeksin mukaisesti.

Edustajisto on päättänyt, että vuoden 2022 jäsenmaksuja alennetaan viidellä prosentilla.

Jäsenmaksujen laskutus entiseen tapaan

Keskusliiton jäsen- ja palvelumaksu laskutetaan vanhaan tapaan neljässä erässä ja piiriyhdistyksen koko vuoden jäsen- ja palvelumaksu laskutetaan yhdessä erässä. Kukin jäsenyritys saa vuoden aikana yhteensä viisi erillistä jäsenmaksulaskua.

Vanhaan tapaan keskusliiton vuoden 2022 ensimmäinen jäsenmaksu laskutetaan edellisen vuoden perusteita noudattaen. Kakkoslasku tasaa koko alkuvuoden (ajalta 1.1 – 30.6.) jäsenmaksut oikealle, vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen mukaiselle tasolle.

Vuosi-ilmoituspäivitys netissä avataan maaliskuun alussa ja jäsenmaksun 2. erä lähetetään uusilla perusteilla toukokuussa.

Yhteenveto vuoden 2022 jäsenmaksuperusteista 


Lisätietoja

Paavo Syrjö

Toimitusjohtaja

Hanna Johansson

Sihteeri