INFRA ry on aiemmin tiedottanut pölynhallinnasta Infra-alalla elinkeino- ja työmarkkinatiedotteessa 22/2020 sekä työnantajan luettelosta syöpävaaralle altistuvista työntekijöistä ja ASA-ilmoituksista tiedotteessa 48/2020.

Työnantajan tulee ilmoittaa syöpävaaralle altistuneet työntekijänsä kalenterivuosittain Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin (syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri). Ilmoitus tehdään kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Näin ollen kvartsipölylle vuonna 2021 työssään altistuneet työntekijät ilmoitetaan rekisteriin 31.3.2022 mennessä.
Ilmoittautumisohjeet ja lomakkeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta:
https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/


Lisätietoja

Kati Kaskiala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

Juha Laurila

Johtaja, elinkeinopolitiikka