Työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.6.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %. Suorituspalkat, työehtosopimusten rahamääräiset lisät ja henkilöstön edustajien erilliskorvaukset korottuvat myös 2 %.

Palkankorotusten ajankohta riippuu yritysten palkanmaksukausien sijoittumisesta. Mikäli palkanmaksukausi alkaa 1.6.2022, palkankorotukset tulevat voimaan silloin. Mikäli palkanmaksukausi alkaa esimerkiksi 6.6.2022 tai 13.6.2022, palkankorotukset tulevat voimaan sinä päivänä, kun palkanmaksukausi alkaa.

Infra-alan työntekijöiden palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %. Kokonaispalkan tulee korottua 2 %.

Esimerkki 1:

Työntekijän palkka ennen korotusta on 15,50 euroa, josta taulukkopalkkaa on 14,81 euroa ja työkohtaista lisää 0,69 euroa. Työntekijän kokonaispalkka korottuu 2 %, jolloin palkankorotuksen jälkeen työntekijän kokonaispalkka on 15,81 euroa. Taulukkopalkan osuus on 15,11 euroa ja työkohtaisen lisän osuus 0,70 euroa.

Esimerkki 2:

Työntekijän palkka ennen korotusta on 15 euroa, josta taulukkopalkkaa on 14,81 euroa ja työkohtaista lisää 0,19 euroa. Työntekijän kokonaispalkka korottuu 2 %, jolloin palkankorotuksen jälkeen työntekijän kokonaispalkka on 15,30 euroa. Taulukkopalkan osuus on 15,11 euroa ja työkohtaisen lisän osuus on edelleen 0,19 euroa.

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %. Kokonaispalkkoja korotetaan 2 %, joten taulukoiden lisäksi korotetaan työkohtaisia lisiä.

Perustuntipalkat

 1.6.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
I 12,15
II 13,11
III 14,05
IV 15,11
V 16,24
VI 17,55

Rahamääräiset lisät ja työntekijöiden edustajien korvaukset 1.6.2022 jälkeen lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta

Varallaolokorvaus 24,82 €/varallaolovuorokausi

Poikkeavien työaikojen korvaaminen
iltavuoro- ja iltatyölisä 1,33 €/h
yövuoro- ja yötyölisä 2,49 €/h

Suojavarustuksessa tehtävästä työstä maksettava lisä 1,02 €/h

Työkohtaiset lisät ajoneuvonosturin-, nostokoriauton ja kurottajankuljettajille sekä tunneli- ja kalliosuojatöissä

Ajoneuvonosturinkuljettajan työkohtainen lisä

Nostokyky Työkohtaisen lisän suuruus €/h
30 tn tai alle 1,35
yli 30 tn, mutta alle 70 tn 1,71
yli 70 tn, mutta alle 140 tn 1,88
yli 140 tn, mutta alle 200 tn 2,11
200 tn ja yli 2,46

Nostokoriautonkuljettajan ja kurottajankuljettajan työkohtainen lisä

Nostokorkeus Työkohtaisen lisän suuruus €/h
20 m tai alle 1,35
yli 20 m, mutta alle 60 m 1,71
60 m tai yli 1,88

Tunneli- ja kalliosuojatöiden lisä 1,23 €/h

Työehtosopimus hoidon alueurakoinnin työaikamääräyksistä
Lauantailisä 3,70 €/h
Varallaolokorvaus 24,82 €/varallaolovuorokausi

Luottamusmies
8–50 työntekijää 34,94 €/2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää 43,68 €/2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää 65,47 €/2 viikon tilijakso

Työpaikkakohtainen luottamusmies
25 työntekijää tai enemmän 34,94 €/2 viikon tilijakso

Työsuojeluvaltuutettu
8–50 työntekijää 34,94 €/2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää 43,68 €/2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää 65,47 €/2 viikon tilijakso

Oppisopimusoppilaan vähimmäispalkka ammatillista peruskoulutusta annettaessa riippuu jäljellä olevasta oppiajasta seuraavan taulukon mukaan:
Jäljellä oleva oppiaika % II palkkaryhmän perustuntipalkasta (13,11 €)
24–36 kk 70 9,18
12–24 kk 75 9,83
0–12 kk 85 11,14

Asfalttialan palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2 %.

AIKAPALKKAJÄRJESTELMÄ

Palkkaryhmä  Perustuntipalkka €/h
I 11,33
II 15,28
III 16,20
IV 17,08
V 17,98

TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Tuotantopalkkiojärjestelmän taulukkopalkat:

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h
I 8,76
II 11,74
III 12,41
IV 13,08
V 13,76

Kiinteä taulukkopalkka alle 50 tonnin töissä

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h
I 14,17
II 17,21
III 17,91
IV 18,60
V 19,28

Tuotantopalkkiotyön kokonaistuntipalkka

Palkkaryhmä Tuotannon taulukkopalkka €/h
I 13,71
II 16,67
III 17,35
IV 18,00
V 18,69

TUOTANTOMÄÄRÄÄN PERUSTUVA PALKKIO

KADUT, PIHAT JA VASTAAVAT:

Työkohteen koko: 50–1000 tonnia
Kerroin = 16,802*(Kohteen koko(-0,497)), euroa/tonni
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla.

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia
Kerroin = 0,568 euroa/tonni
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä massamäärällä (tonnia).

TIET, MOOTTORIKADUT, LENTOKENTÄT JA VASTAAVAT:

Työkohteen koko: 50–1000 tonnia
Kerroin = 33,987*(Kohteen koko(-0,6614)), euroa/tonni
Kerroin ilmoitetaan kolmella desimaalilla.

Työkohteen koko: yli 1000 tonnia
Kerroin = 0,362 euroa/tonni
Tuotantopalkkio (euroa) saadaan kertomalla edellä laskettu kerroin (euroa/tonni) levitetyllä massamäärällä (tonnia).

Rahamääräiset lisät

Yötyölisä (€/h) 5,10
4 vkoa  5,35
8 vkoa  5,62
12 vkoa  5,88


Iltatyölisä (€/h) 1,57


Liikenteenohjaaja (€/h) 12,24


Ammattitutkintolisä (€/h) 0,35
Erikoisammattitutkintolisä (€/h) 0,78


Takuutuotanto (€/h) 5,33


Verkot (€/h) 1,00


Kaivot (kpl) 45,54


Kaivot, konepiikkaus (kpl) 28,04


Kelluvan kaivon nosto (kpl) 6,70


Lautaränni ja kolmiolista (€/m) 0,16


Koururänni, isompi kolmiolista ja ns. makkara (€/m) 0,47


Matkatunnit (€/h)  12,08
Päiväraha 1.1.2022 alkaen 45 euroa
Yöpymisraha 1.1.2022 alkaen 13 euroa


Tiemerkitsijöiden ylläpitolisä  €/h
A 6,06
B 2,48
C 1,09

Tiemerkitsijöiden sääeste (€/h) 12,08


Yrityskohtaisen pääluottamusmiehen erilliskorvaus

Edustettavien työntekijöiden määrä  Euroa / kahden viikon tilijakso
10–50 työntekijää 34,94 euroa/2 viikon tilijakso
51–100 työntekijää 43,67 euroa/2 viikon tilijakso
yli 100 työntekijää 65,48 euroa/2 viikon tilijakso

Työsuojeluvaltuutetun tai alueellisen pääluottamusmiehen erilliskorvaus

Edustettavien työntekijöiden määrä Euroa / kahden viikon tilijakso
10 työntekijää tai enemmän 34,94 euroa/2 viikon tilijakso

 


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö