Kuukausipalkkoja korotetaan 1.8.2022 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 0,4 % suuruisella yritys- tai toimipaikkakohtaisella erällä. Toisen vuoden osalta palkankorotuksista sovitaan erikseen. Mikäli palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.3.2023 mennessä, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Työehtosopimusratkaisuun sisältyy myös tekstimuutoksia mm. sijaisuuskorvausten ja pitkien työmatkojen osalta. Lisäksi on sovittu kriisilausekkeesta yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi esimerkiksi sodan tai pandemian aiheuttamissa häiriötilanteissa.

Tiedotamme tehdystä ratkaisusta ja sen sisällöstä tarkemmin myöhemmin, kun liittojen hallinnot ovat sen hyväksyneet.


Lisätietoja

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö