Korvattavat arkipyhät

Infra-alan työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto ja ensimmäinen joulupäivä.

Asfalttialan työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto, ensimmäinen joulupäivä ja tapaninpäivä.

Arkipyhäkorvauksen maksaminen

Arkipyhäkorvauksen maksaminen edellyttää, että työntekijän työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kuusi viikkoa ennen arkipyhää ja että työntekijä on ollut työssä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös, vaikka työntekijä olisi ollut pois työstä arkipyhää edeltäneenä ja/tai seuraavana työpäivänä, jos poissaolo perustuu työehtosopimuksen mukaisiin palkallisiin poissaoloihin tai työntekijä on pois työstä työnantajan luvalla. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös tilanteissa, joissa arkipyhää lähinnä seuraavan työpäivän poissaolo perustuu lomautukseen. Arkipyhäkorvaus maksetaan vuosiloman, palkallisen sairausloman tai palkallisen perhevapaan ajalle sijoittuvilta arkipyhiltä, ei kuitenkaan lauantaille tai sunnuntaille sijoittuvilta arkipyhiltä.

Infra-alan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena korvauspalkka kahdeksalta tunnilta, mikäli arkipyhä muuten olisi ollut hänen työpäivänsä. Korvauspalkat maksetaan I palkkaryhmässä I palkkaryhmän, II palkkaryhmässä II palkkaryhmän, III palkkaryhmässä III palkkaryhmän ja muissa palkkaryhmissä palkkaryhmän IV suuruisena.

Asfalttialan työehtosopimuksen mukaan työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena aikapalkkataulukon mukainen tuntipalkka ilman henkilökohtaista palkanosaa ja ilman ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintolisää hänen työtuntijärjestelmänsä mukaisilta säännöllisiltä työtunneilta.

Toimihenkilöillä työpäiväksi sattuva arkipyhä lyhentää säännöllistä viikoittaista työaikaa, eivätkä arkipyhät vaikuta kuukausipalkkaan.

Arkipyhänä työskentely

Mikäli työntekijä työskentelee arkipyhänä, maksetaan hänelle palkka samojen perusteiden mukaan kuin sunnuntaityöstä, eikä arkipyhäkorvausta makseta. Jos työntekijä kuitenkin työskentelee alle kahdeksan tuntia, vakiintuneen tulkinnan mukaan tällöin maksetaan kahdeksan tunnin ja tehdyn työajan erotukselta arkipyhäkorvaus.

Arkipyhäkorvaus vuorotyössä

Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus vuorovapaalle sijoittuvalta arkipyhältä, ei kuitenkaan lauantaille tai sunnuntaille sijoittuvalta arkipyhältä.

Prosessin osana tehtävässä jatkuvassa kaksi- ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä työntekijälle maksetaan työvuoroluetteloon sisältyviltä juhannusaatolta, itsenäisyyspäivältä, jouluaatolta ja ensimmäiseltä joulupäivältä palkan lisäksi arkipyhäkorvaus. Arkipyhäkorvausta ei makseta lauantaille tai sunnuntaille sattuvalta arkipyhältä.

Pääsiäislauantaikorvaus

Mikäli infra- tai asfalttialan työntekijä on työssä pääsiäislauantaina, maksetaan pääsiäislauantaina tehdystä työstä, riippumatta onko se ylityötä, enintään kahdeksalta tunnilta 50 %:lla korotettu palkka. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan lisäksi ylityökorvaus.

Toimihenkilöille maksetaan pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja jouluaattona tehdystä viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Lisätyö ja ylityö arkipyhäviikolla

Työntekijöillä (infra- ja asfalttialan työehtosopimus) lisätyö maksetaan korottamattomana. Jos työntekijä on arkipyhänä vapaalla ja menee lauantaina ja/tai sunnuntaina töihin, kyse on ensin korottamattomasta lisätyöstä. Viikkoylityö alkaa kertyä vasta, kun 40 tuntia säännöllistä työaikaa ja lisätyötä on täynnä.

Esimerkki:
Maanantaina on arkipyhä ja työntekijä on vapaalla. Työntekijä on työssä ti-pe 8 tuntia ja tulee lauantaina työhön 8 tunniksi. Lauantain 8 tuntia on korottamatonta lisätyötä. Mikäli työntekijä työskentelee lauantaina yli 8 tuntia, 8 tuntia ylittävät tunnit ovat vuorokautista ylityötä. Mikäli työntekijä tulee lauantain lisäksi sunnuntaina työhön 8 tunniksi, sunnuntain tunnit ovat 50 % viikkoylityötä.

Toimihenkilölle, joka on tehnyt arkipyhäviikolla työtä enemmän kuin ko. arkipyhäviikon säännöllinen työaika edellyttää, korvataan lisätyötunnit säännöllisenä työaikana annettavilla vapaapäivillä tai rahana kuten viikkoylityöstä on sovittu.


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö